HVAD TÆNKER VI?

VORES VISION OG MISSION

VORES VISION

Det er vores vision at formidle og igangsætte processer – der udvikler,underbygger og muliggør denne proces, så livsbetingelserne er til gavn for alt levende på vores jord 

VORES MISSION

Det er vores mission at mennesket opnår viden, vilje og erfaring til at handle og leve på planetens præmis i nuet og i fremtiden.

VORES KOMMUNIKATION

Vores online kommunikation

Information i dag er så stor, at det er svært at gennemskue. Det er en forventning om, at man skal være synlig, attraktiv og kreativ på de sociale medier og webstedet for at eksistere. Det koster dog ofte en høj pris for miljøet. Hos Inoli har vi valgt at stå ved vores værdier. Vi bestræber os på konstant at forbedre vores websted og prioritere sundheden på vores hjemplanet; vi fokuserer på at reducere kulstofemissioner og energiforbrug, ved at vælge servere, der gemmer vores websted, og som drives af grøn strøm og garanterer datasikkerhed. Derudover vælger vi at optimere billeder for at reducere filstørrelse og bruge et moderat antal grafik og animationer på vores websted. Til dato er vores websted renere end 82% af websider testet online. Desuden gør vi på Inoli en indsats for at annoncere bæredygtigt ved at tage fat på kulstofaftrykket og andre negative miljømæssige og sociale konsekvenser, når vi annoncerer på vores sociale medier. Vi sigter mod at skabe en annonce med optimeret billedstørrelse og grafik.

Vores live kommunikation

På Inoli arbejder vi på at forbedre harmonien mellem planeten og alt, hvad der lever på den. For os er det vigtigt ikke kun at sprede budskabet om bæredygtighed, men også at sikre, at vi som organisation opretholder en bæredygtig kommunikationstilgang under vores workshops, kurser og cafémøder. Derfor satser vi på Inoli på at skabe et bæredygtigt miljø ved at bruge genanvendelige og miljømaterialer under vores arbejde samt at fremme bæredygtige tidsforbrug under vores arrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORES HISTORIE

INOLI kommer fra latin Impatiens noli-tangere som betyder SPRINGBALSAMIN og denne plante spreder sine frø ved at blomsten springer sine frø. En eksplosion af nye frø kan det blive til i de rette omgivelser. Springbalsamin skal man bare røre, så spredes frøet. Den måde at sprede frøene er vi inspireret af i Inoli.

Birthe og Charlotte har udviklet konceptet for Inoli, og det er os, du kommer til at møde mest i Inoli. Vi har mødt hinanden gennem en fra vores netværk. Vi blev anbefalet et match i et bæredygtigt ærinde, og vi fandt ud af, at hver vores kompetencer passer godt sammen. 

Vi har fundet styrken i vores vision for en bæredygtig verden på tværs af uddannelse, alder og kultur.