VI VIL GERNE GØRE EN FORSKEL

vil vi gerne være med til at sprede og forankre

INOLI er en forening og vi arbejder for at forbedre harmonien mellem planeten og alt levende på den.

Vi erkender og anerkender at vi som mennesker nu bærer et ansvar for at forbedre vores vilkår på vores planet.

Den rejse ind i en ny tid, den antropocæne, vil vi gerne være med til at sprede og forankre.

Med viden, handling, netværk og positiv energi kan vi bringe os selv til et bedre forhold mellem natur – mennesker – kultur og det er det vores netværk for bæredygtighed arbejder for.

Der er allerede meget viden at hente om os mennesker og planeten. Der er allerede meget praksis til at forbedre vilkårene for de levende aktører og planeten.
Vi arbejder for at det går endnu hurtigere. Vi arbejder for at vores mindset får den mest positive træning til dette formål.

vi har en vision for en bæredygtig verden

INOLI kommer fra latin Impatiens noli-tangere som betyder SPRINGBALSAMIN og denne plante spreder sine frø ved at blomsten springer sine frø. En eksplosion af nye frø kan det blive til i de rette omgivelser. Springbalsamin skal man bare røre, så spredes frøet. Den måde at sprede frøene er vi inspireret af i Inoli.

Birthe og Charlotte har udviklet konceptet for Inoli, og det er os, du kommer til at møde mest i Inoli. Vi har mødt hinanden gennem en fra vores netværk. Vi blev anbefalet et match i et bæredygtigt ærinde, og vi fandt ud af, at hver vores kompetencer passer godt sammen. 

Vi har fundet styrken i vores vision for en bæredygtig verden på tværs af uddannelse, alder og kultur.

VORES BESTYRELSE

Charlotte Rennuit

Charlotte Rennuit

Formand og medstifter

Charlotte er uddannet miljø, energi og bygnings ingeniør i Frankrig og har en ph.d. i miljøteknologi i Danmark. Hun er motiveret af spørgsmålet: ”Hvordan kan vi, sammen, finde det gode liv på planeten uden at skade det miljø hvor vi lever i?” Hun er langrends instruktør, uddannet i Frankrig, hvor hun er trænet til at facilitere en aktiv læringsprocess og bringe folk ud af deres “comfort zone”. Nu bruger hun den viden til at facilitere et bæredygtigt mindset. 

Birthe Krabek

Birthe Krabek

Næstformand og medstifter

Birthe har været friskolelærer og -leder. Da Birthe gennem hele livet har beskæftiget sig med bæredygtighed, var det naturligt at fortsætte karrieren som bæredygtig aktør og entreprenør. Hun er medstifter af Repair Café Odense, og forfatter til bogen “ Vores skole”. Hun har erfaring i at lede og gennemføre projekter samt at give plads i læringsprocesser til hvert individ.

Anders Winther Mortensen

Anders Winther Mortensen

Kasserer

Anders er uddannet civilingeniør i energiteknologi og er ved at færdiggøre en ph.d. omkring vedvarende energisystemer og især grønne flydende brændstoffer til transportsektoren lavet af el, vand og CO2. Det er ikke teknologien vi mangler men implementering og handling. Og måske skulle vi overveje at ”live simple, so that others might simply live”.

Anni Nielsen

Anni Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Anni har en kandidatgrad i Filosofi fra Syddansk Universitet, med specialisering i Filosofi med børn. Siden 2018 har Anni været ansat som videnskabelig assistent i forskningsprojektet ‘Filosofi i Skolen’ på Syddansk Universitet, hvor hun faciliterer filosofiske dialoger blandt børn og voksne, om alt lige fra begreber om ansvar, frihed og venskab til dialoger om FN’s Verdensmål og bæredygtighed. Derudover varetager hun kurser, konferencer og div. administrativt arbejde.

Line Ellen Krabek

Line Ellen Krabek

Bestyrelsesmedlem

Line er uddannet antropolog. Hun er iværksætter og frivillig- og foreningskonsulent. Til dagligt arbejder hun i Frivilligcenter SR-Bistand, hvor hun rådgiver foreninger i alt fra bestyrelsesarbejde til frivilligkoordinering. Derudover er hun medstifter af SPIR Kbh, som er en forening, der støtter grønne, sociale og kulturelle initiativer gennem crowfunding events.

Preben Mortensen

Preben Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Preben er Cand. Scient. i Datalogi og Executive MBA.Han er client partner hos SAP Danmark. Gennem de sidste 30 år har Preben beskæftiget sig med kommerciel anvendelse af IT, både på kunde- og leverandørsiden. SAP arbejder  intensivt med systemer som kan måle den faktiske CO2 belastning fra en virksomheds produktion.

Maria Cinta Roda Serrat

Maria Cinta Roda Serrat

Bestyrelsesmedlem

Cinta er uddannet kemiingeniør og har en Ph.D. i naturstofkemi. Til daglig arbejder hun som forsker på Syddansk Universitet. Hendes forskningsområde er udvikling og omstilling til bæredygtige processer i fødevareindustrien med fokus på membranseparation og naturlige fødevareingredienser. Hun samarbejder med virksomheder og universiteter begge i Danmark og i udlandet.

 

Vores vedtægter

Vedtægter er et stiftende dokument for en forening hvor reglerne for foreningen er defineret.

Her kan du finde referaterne fra generalforsamlinger